Piushaven 17, 5017 AN Tilburg
013-5.812.817
support@shinzo.nl

Privacyverklaring

SHINZO sushi lounge & grill, gevestigd aan Piushaven 17, 5017 AN Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://shinzo.nl
Piushaven 17

5017 AN Tilburg
+31135812817
H.Z. Chi is de Functionaris Gegevensbescherming van SHINZO sushi lounge & grill. Zij is te bereiken via info@shinzo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
SHINZO sushi lounge & grill verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@shinzo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SHINZO sushi lounge & grill verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– SHINZO sushi lounge & grill analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Beantwoorden van uw berichten, klachten, sollicitaties, e.d.


Geautomatiseerde besluitvorming
SHINZO sushi lounge & grill heeft geen geautomatiseerde verwerkingen die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Waarvoor we persoonsgegevens bewaren
SHINZO sushi lounge & grill bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende redenen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam-, adres-, mail- en Telefoongegevens:
Worden door ons bewaard voor uitvoering en reclamaties. Ook voor beantwoording van uw berichten. Wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven, kunnen wij deze gegevens ook gebruiken voor nieuwsbriefmarketing.
Bestelgegevens:
Worden door ons bewaard voor uitvoering, reclamaties, analyses en eventueel voor toekomstige aanbiedingen
Bankrekeningnummer:
Wordt bewaard door de betaalprovider. Deze gegevens zijn niet voor ons inzichtbaar
IP-gegevens:
Worden gebruikt als tracering en blokkering bij misbruik van onze website.


Delen van persoonsgegevens met derden
SHINZO sushi lounge & grill verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SHINZO sushi lounge & grill blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer acties buiten onze site plaats vinden (bijvoorbeeld bij thuisbezorgd.nl, foodtown.nl en guestplan.com) valt dit onder de privacy verklaring van deze derde partijen. Hier heeft SHINZO sushi lounge & grill geen controle over. Deze vallen derhalve niet onder deze privacyverklaring.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SHINZO sushi lounge & grill gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat u kan bestellen/reserveren en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SHINZO sushi lounge & grill en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@shinzo.nl, met als onderwerp “Verzoek i.z. persoonsgegevens”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SHINZO sushi lounge & grill wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SHINZO sushi lounge & grill neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@shinzo.nl. SHINZO sushi lounge & grill heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.